Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Тържествената промоция на випуск 2018 ще се състои на 01.12.2018 от 10:00 часа в зала "Венета Вичева", намираща се в сградата на община Шумен, бул. "Славянски" 17. Студентите трябва да бъдат във фоаето пред залата в 08:30 часа за получаване на тоги. Програма на церемонията.
  Молим студентите випуск 2018 година да попълят Регистрационен формуляр за участие в тържествената церемония по случай дипломирането им.
  За поредна година във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" град Шумен, се откри редовна сесия на международна научна конференция "Форум отбранителни технологии - Шумен 2018". Научният форум е съвместна инициатива на Национален военен университет „Васил Левски“, Военна техническа академия, Букурещ, Румъния, Университет за военни науки, Варшава, Военен университет за технологии, Варшава, Полша. Поставените цели на конференцията през настоящото издание е предоставянето на нови възможности за инженери, мениджъри, изследователи и преподаватели за обмен на иновативни концепции, идеи и приложения в тематика, засягаща технологии в областта на отбраната.
  139-годишнината от създаването (18.11.1878 г.) на служба „Въоръжение“ отбеляза катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“. В научния преглед, който се състоя на 20 ноември в катедрата, беше предоставена възможност на курсантите от факултета да покажат своите придобити и задълбочени познания във военното дело.
  Празникът откри заместник-деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при НВУ „Васил Левски“ полк. проф. д-р инж. Красимир Калев. Той подчерта ползите от специализираното военно образование и обърна внимание на добрите резултати в катедрата, факултета и университета като цяло. Припомни историята на формирането на специализация „Артилерийско въоръжение“ и напомни, че традициите ни служат не само за да се гордеем с историята си, а и за да дават импулс на следващите поколения да се развиват и да бъдат успешни професионалисти.
  На събитието присъстваха и бивши възпитаници, вече израстнали в чин в БА, а участниците в залата бяха поздравени и от името на всички курсанти в лицето на старшина Тихомир Желязков. Фокусът на срещата бе върху съвременното въоръжение. Така курсанти от втори до пети курс имаха възможността да представят свои доклади с презентации на следните теми: „Ракетното въоръжение в армиите на НАТО“, „Тенденции в развитието на лекото стрелково оръжие“, „Способи за повишаване на бронепробиваемостта на бронебойните подкалибрени боеприпаси“ и „Артилерийски системи по времето на Втората световна война“.
                                                                                                                                              мл.сержант Мирослав Георгиев
  Върни се горе