Събщения
 • Международна научна конференция, октомври 2016
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития

  Защитите на дипломните работи и държавните изпити ще се проведат на 10 и 11 ноември 2016 г

  Връчването на дипломите на завършители студенти ще бъде 
  на 19 ноември 2016 г


  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се проведоха демонстративни стрелби на артилерийски полигон "Марково".


  ГАЛЕРИЯ
  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се международен научен форум „Отбранителни технологии Шумен 2016”. Научният форум се проведе на три етапа: първият международна научна конференция, вторият – презентация и демонстрация на продукти на фирми от българската отбранителна промишленост и третия – демонстративни стрелби на АП „Марково“.
  Научната конференция беше организирана от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски”, Военната техническа академия – Букурещ, Румъния и Националния университет по отбрана – Варшава, Полша. Символичен домакин на научния форум е катедра
                                                                              „Комуникационни мрежи и системи” на факултета.

  Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” завърши поредния курс по „Начална военна подготовка” за студенти от висшите училища. От 12 до 30.09.2016 г. петнадесет младежи придобиха знания и практически умения по военна подготовка, създаващи база за обучение по определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност.

  Курсът завърши с полагането на военна клетва.
  IMAF-2016 се проведе под патронажа на държавния секретар на министерството на отбраната на Република Полша, Министерството на науката и висшето образование на Република Полша и президента на провинция Силезия от 20-24.06.2016 г. в гр. Вроцлав, Полша. Домакин на форума беше Военна академия на сухопътните сили. В него участваха представители на образователни институции с военен профил от 22 държави. От българска страна участваха началникът на НВУ „Васил Левски“ бриг. генерал Пламен Богданов, доц. д-р Красимир Калев – зам. декан на факултет Артилерия, ПВО и КИС – гр. Шумен и двама преподаватели от факултетите на НВУ.
  Преподаватели от факултета участваха в Международния научен форум „Greener and safer energetic and ballistic systems “ – 26-27.05.2016 год. организиран от Военно техническата академия на Румънските въоръжени сили в столицата Букурещ.
  В него участваха учени от University of Edinburgh – Великобритания, Ludwig-Maximilian University – Германия, S.A.R.L. SimulExplo - Франция, University of Coimbra – Португалия, Imperial College London, Institute of Shock Physics - Великобритания, University Politehnica of Bucharest – Румъния. От българска страна в научния форум взеха участие полк. Красимир Калев, м-р Цоню Цонев, м-р Калоян Илиев, м-р Стамен Антонов и к-н Йосиф Йосифов.

   
  Върни се горе