Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Политиката на европейския съюз по защитата на информацията и личните данни

  12 – 13 април 2018 г. 

  Работна програма на конференцията

  139-годишнината от създаването (18.11.1878 г.) на служба „Въоръжение“ отбеляза катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“. В научния преглед, който се състоя на 20 ноември в катедрата, беше предоставена възможност на курсантите от факултета да покажат своите придобити и задълбочени познания във военното дело.
  Празникът откри заместник-деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при НВУ „Васил Левски“ полк. проф. д-р инж. Красимир Калев. Той подчерта ползите от специализираното военно образование и обърна внимание на добрите резултати в катедрата, факултета и университета като цяло. Припомни историята на формирането на специализация „Артилерийско въоръжение“ и напомни, че традициите ни служат не само за да се гордеем с историята си, а и за да дават импулс на следващите поколения да се развиват и да бъдат успешни професионалисти.
  На събитието присъстваха и бивши възпитаници, вече израстнали в чин в БА, а участниците в залата бяха поздравени и от името на всички курсанти в лицето на старшина Тихомир Желязков. Фокусът на срещата бе върху съвременното въоръжение. Така курсанти от втори до пети курс имаха възможността да представят свои доклади с презентации на следните теми: „Ракетното въоръжение в армиите на НАТО“, „Тенденции в развитието на лекото стрелково оръжие“, „Способи за повишаване на бронепробиваемостта на бронебойните подкалибрени боеприпаси“ и „Артилерийски системи по времето на Втората световна война“.
                                                                                                                                              мл.сержант Мирослав Георгиев
  Съгласно заповед № ОХ-541/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната, от 28 август до 21 септември 2017 г., във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - Шумен на НВУ „Васил Левски” се проведе курс „Начална военна подготовка” за студенти от висшите училища в Република България.
  В него се обучаваха 13 младежи и девойки от ШУ „Епископ Константин Преславски”, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ВА „Г. С. Раковски” – София, РУ „Ангел Кънчев”, СУ „Св. Климент Охридски”, УНИБИТ – София.
  Обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия по строева, физическа и огнева подготовка....
  В изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-19/10.01.2017 г., Общоармейският шампионат по военен трибой се провежда в НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от 11 до 13.07.2017 г.
  Шампионатът се провежда на три етапа:
  Първият включва стрелба с автомат „Калашников” по цел – поясна фигура, разположена на 200 метра, от три положения: лежешком, от коляно и стоешком, за общо време една минута.
  Вторият етап е хвърляне на граната в цел – концентрични кръгове с центриран радиус 50 см., разположена на 40 метра.
  Третият етап е крос 3 000 метра в пресечена местност със снаряжение.


  На 20 и 21.04.2017 г. в Шуменския факултет на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”.

  Основни организатори са Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” на МО, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, Национална лаборатория по компютърна вирусология на БАН и ШУ „Еп. Константин Преславски” - Факултет по технически науки. В конференцията участваха над 50 автори с 36 научни разработки. Участие взеха гости от Военния университет за технологии, Варшава, Р. Полша.

  Върни се горе