Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития

   На 11.05.2017 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „В. Левски“ се проведе традиционният специализиран семинар „Дни на информационните технологии“, организиран от катедра „Компютърни системи и технологии“. С новостите и тенденциите запознаха участниците представители на водещи фирми от IT сектора.
  В работата на семинара взеха участие над 80 преподаватели и обучаеми от Факултета и Шуменския университет „Еп. К. Преславски. Всички получиха сертификати.

   
  На 08.05.2017 г. от 08.30 часа пред Военния спортен комплекс на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” ще стартира проекта „Научи се да плуваш” за шуменските деца.
  Той е иницииран и финансиран от Министерството на младежта и спорта и е за ученици от 6 до 10 години, които ще бъдат обучени да плуват напълно безплатно. Разпределени в шест учебни групи по 20 души, децата ще имат възможност да усвоят основни умения в различните стилове от квалифицирани треньори.
  Финалът на проекта е на 15 юли.
   

  На 20 и 21.04.2017 г. в Шуменския факултет на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”.

  Основни организатори са Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” на МО, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, Национална лаборатория по компютърна вирусология на БАН и ШУ „Еп. Константин Преславски” - Факултет по технически науки. В конференцията участваха над 50 автори с 36 научни разработки. Участие взеха гости от Военния университет за технологии, Варшава, Р. Полша.

  През тази учебна година в НВУ „Васил Левски“ за първи път се организира състезание по приложна електроника от Николай Долчинков, ас. в катедра „ЗНИ“ и със съдействието на фирма „Елимекс“. На 06.04.2017 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се проведе първи кръг от университетското състезание по приложна електроника „Най-добър приложен физик - електрончик“. За успешното провеждане в Шумен съдействаха полк. К. Калев, к-н Л. Николов и ас. Ж. Петров. Бяха допуснати петнадесет курсанти от специалностите в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. За времето от 60 минути те трябваше да изработят практически модел на електронно устройство (контролер) и да демонстрират неговата работа. На призовите места в първия кръг се класираха с-т Р. Папазов, с-т Г. Цурев и с-т В. Токова, които на 10.05.2017 ще участват в общото университетско състезание.


  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се проведоха демонстративни стрелби на артилерийски полигон "Марково".


  ГАЛЕРИЯ
  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се международен научен форум „Отбранителни технологии Шумен 2016”. Научният форум се проведе на три етапа: първият международна научна конференция, вторият – презентация и демонстрация на продукти на фирми от българската отбранителна промишленост и третия – демонстративни стрелби на АП „Марково“.
  Научната конференция беше организирана от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски”, Военната техническа академия – Букурещ, Румъния и Националния университет по отбрана – Варшава, Полша. Символичен домакин на научния форум е катедра
                                                                              „Комуникационни мрежи и системи” на факултета.
  Върни се горе