Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Съгласно заповед № ОХ-541/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната, от 28 август до 21 септември 2017 г., във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - Шумен на НВУ „Васил Левски” се проведе курс „Начална военна подготовка” за студенти от висшите училища в Република България.
  В него се обучаваха 13 младежи и девойки от ШУ „Епископ Константин Преславски”, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ВА „Г. С. Раковски” – София, РУ „Ангел Кънчев”, СУ „Св. Климент Охридски”, УНИБИТ – София.
  Обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия по строева, физическа и огнева подготовка....
  В изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-19/10.01.2017 г., Общоармейският шампионат по военен трибой се провежда в НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от 11 до 13.07.2017 г.
  Шампионатът се провежда на три етапа:
  Първият включва стрелба с автомат „Калашников” по цел – поясна фигура, разположена на 200 метра, от три положения: лежешком, от коляно и стоешком, за общо време една минута.
  Вторият етап е хвърляне на граната в цел – концентрични кръгове с центриран радиус 50 см., разположена на 40 метра.
  Третият етап е крос 3 000 метра в пресечена местност със снаряжение.


  На 12 и 13 юли факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен на НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, за пореден път ще бъде домакин на Общоармейски шампионат по „Военен трибой”. По традиция тaзи надпревара събира военния ни спортен елит.
  Поканените участници са сборни отбори на Министерство на отбраната, Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместно командване на силите, Сили за специални операции, Централно военно окръжие, служба „Военна информация”, служба „Военна полиция”, ВА ”Г. С. Раковски”, НВУ ”Васил Левски”, ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”, 61-ва Стрямска механизирана бригада и Втора Тунджанска механизирана бригада....

   На 11.05.2017 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „В. Левски“ се проведе традиционният специализиран семинар „Дни на информационните технологии“, организиран от катедра „Компютърни системи и технологии“. С новостите и тенденциите запознаха участниците представители на водещи фирми от IT сектора.
  В работата на семинара взеха участие над 80 преподаватели и обучаеми от Факултета и Шуменския университет „Еп. К. Преславски. Всички получиха сертификати.

   

  На 20 и 21.04.2017 г. в Шуменския факултет на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”.

  Основни организатори са Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” на МО, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, Национална лаборатория по компютърна вирусология на БАН и ШУ „Еп. Константин Преславски” - Факултет по технически науки. В конференцията участваха над 50 автори с 36 научни разработки. Участие взеха гости от Военния университет за технологии, Варшава, Р. Полша.

  Върни се горе