Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития

  Защита на дипломни работи:
     - специалност АИС  - 27.10.2018 от 09:00 часа
     - специланост ЧРВОСО - 27.10.2018 от 11:00 часа.

  Държавен изпит специланост АИС - 29.10.2018 от 09:00 часа, блок 25.

  Обявен е втори прием по военни специализации

  Свободни места за студенти по специалности към 03.08.2018 г.

  Свободни места за студенти
  по специалности към 03.08.2018 г.
  Място на обучение
  Специалност
  Брой
  факултет
  "Артилерия, ПВО и КИС"
  Шумен
  Комуникационна техника и технологии - редовно
  8
  Комуникационна техника и технологии - задочно
  3
  Компютърни системи и технологии - редовно
  3
  Компютърни системи и технологии - задочно
  4
  Компютърни технологии за проектиране-задочно
  8
   
  Незаетите места се попълват от кандидатите по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
  Кандидатите задължително носят следните документи:
  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента.
  Внасят такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.
   
  Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
  Годишен абонамент за ползване на библиотека – 10 лв.
   
  Повече информация за таксите при записване прочете тук

  На 27-29 април в Шумен се проведе 26-тият Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература. Тазгодишното му издание е подчинено на 140-годишнината от Освобождението на България от османско робство, на 170-годишнината от избухването на унгарската освободителна борба, на 170-годишнината от рождението на Христо Ботев и 195-годишнината от рождението на унгарския поет Шандор Петьофи. Организатори на конкурса са община Шумен, извънреден и пълномощен посланик на Унгария у нас Н. Пр. Текла Харангозо, унгарският културен институт при посолството на Унгария в София, Унгарския културен институт с директор г-жа Дьорди Димитров ....
  Политиката на европейския съюз по защитата на информацията и личните данни

  12 – 13 април 2018 г. 

  Работна програма на конференцията

  139-годишнината от създаването (18.11.1878 г.) на служба „Въоръжение“ отбеляза катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“. В научния преглед, който се състоя на 20 ноември в катедрата, беше предоставена възможност на курсантите от факултета да покажат своите придобити и задълбочени познания във военното дело.
  Празникът откри заместник-деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при НВУ „Васил Левски“ полк. проф. д-р инж. Красимир Калев. Той подчерта ползите от специализираното военно образование и обърна внимание на добрите резултати в катедрата, факултета и университета като цяло. Припомни историята на формирането на специализация „Артилерийско въоръжение“ и напомни, че традициите ни служат не само за да се гордеем с историята си, а и за да дават импулс на следващите поколения да се развиват и да бъдат успешни професионалисти.
  На събитието присъстваха и бивши възпитаници, вече израстнали в чин в БА, а участниците в залата бяха поздравени и от името на всички курсанти в лицето на старшина Тихомир Желязков. Фокусът на срещата бе върху съвременното въоръжение. Така курсанти от втори до пети курс имаха възможността да представят свои доклади с презентации на следните теми: „Ракетното въоръжение в армиите на НАТО“, „Тенденции в развитието на лекото стрелково оръжие“, „Способи за повишаване на бронепробиваемостта на бронебойните подкалибрени боеприпаси“ и „Артилерийски системи по времето на Втората световна война“.
                                                                                                                                              мл.сержант Мирослав Георгиев
  Върни се горе