Събщения
 • Международна научна конференция, октомври 2016
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития


  Класиране за обучение в ОКС „магистър“

  За повече информация: тел. 054 801 040, вътр. 54 230, 54 231, 54 218, 54 201

  Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” завърши поредния курс по „Начална военна подготовка” за студенти от висшите училища. От 12 до 30.09.2016 г. петнадесет младежи придобиха знания и практически умения по военна подготовка, създаващи база за обучение по определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност.

  Курсът завърши с полагането на военна клетва.
  Курс по „Специална военна подготовка” ще започне на 29.08.2016 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен. Той се провежда за първи път и в него са записани студенти, завършили успешно първия модул на военното обучение - „Начална военна подготовка”.

  Двадесет и девет курсисти ще се обучават в две квалификации – „Номера от разчета на артилерийските системи” и „Топогеодезична и метеоподготовка”. Обучението по първия модул ще бъде от преподаватели на факултета, а във втория ще се включат и преподаватели от ШУ „Еп. К. Преславски”. Курсът ще приключи с полагане на изпити, като успешно завършилите ще получат удостоверение (сертификат) на 16.09.2016 г.

  Подготовката, организацията и провеждането на курса ще се извърши от катедра „Артилерия”.
  IMAF-2016 се проведе под патронажа на държавния секретар на министерството на отбраната на Република Полша, Министерството на науката и висшето образование на Република Полша и президента на провинция Силезия от 20-24.06.2016 г. в гр. Вроцлав, Полша. Домакин на форума беше Военна академия на сухопътните сили. В него участваха представители на образователни институции с военен профил от 22 държави. От българска страна участваха началникът на НВУ „Васил Левски“ бриг. генерал Пламен Богданов, доц. д-р Красимир Калев – зам. декан на факултет Артилерия, ПВО и КИС – гр. Шумен и двама преподаватели от факултетите на НВУ.
  Преподаватели от факултета участваха в Международния научен форум „Greener and safer energetic and ballistic systems “ – 26-27.05.2016 год. организиран от Военно техническата академия на Румънските въоръжени сили в столицата Букурещ.
  В него участваха учени от University of Edinburgh – Великобритания, Ludwig-Maximilian University – Германия, S.A.R.L. SimulExplo - Франция, University of Coimbra – Португалия, Imperial College London, Institute of Shock Physics - Великобритания, University Politehnica of Bucharest – Румъния. От българска страна в научния форум взеха участие полк. Красимир Калев, м-р Цоню Цонев, м-р Калоян Илиев, м-р Стамен Антонов и к-н Йосиф Йосифов.

  Форумът е с международно участие, провежда се в два последователни дни и в него ще бъдат представени 38 доклада, заявени от 45 участници. Акцентът на конференцията е върху т.нар. „облаци”, които са гъвкава, високо ефективна и доказана платформа за предоставяне на ИТ-услуги чрез Интернет.
  При откриването деканът на факултета полк. инж. доц. д-р Сашо Евлогиев наблегна, че насочването на вниманието и услилията към защитата на новите технологии, каквито са т.нар. „кибер облаци”, е от изключителна важност за сигурността на създаването, преноса и защитата на информация. Той подчерта, че в конференцията участват курсанти и докторанти на факултата, който има традиции в обучението по информационна сигурност. Част от задачите на нашия факултет е да се продължи научно-изследователстката дейност в тази насока от сигурността, каза деканът.
  За да поздрави участниците посредство телемост се включи заместник министър на отбраната доц. д-р Орхан Исмаилов. Кибер атаките в последно време показаха, че въпросът за защитата на „облачните” структури е изключително сериозен, каза зам.-министър Исмаилов и допълни, че новите технологии предизвикват преструктуриране както на начина на атакуване, така и на защита на информацията.
  Върни се горе