Факултет "А, ПВО и КИС" - Шумен
   Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Специалност КСТ
  Държавен изпит ОКС "бакалавър" - 17 и 18.07.2018 от 09:00 часа, консултации - 16.07.2018
  Защита на дипломни работи ОКС "бакалавър" - 17.07.2018
  Защита на дипломни работи ОКС "магистър" - 15.07.2018 от 09:00 часа

  Специалност КТТ
  Държавен изпит ОКС "бакалавър" - 17 и 18.07.2018 от 08:00 часа
  Защита на дипломни работи ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - 17.07.2018 от 08:00 часа

  Специалност КТП
  Държавен изпит ОКС "бакалавър" - 18.07.2018
  Защита на дипломни работи ОКС "магистър" - 18.07.2018

  Специалност АИС
  Държавен изпит ОКС "бакалавър" редовно обучение - 16.07.2018 от 09:00 часа
  Държавен изпит ОКС "бакалавър" задочно обучение - 17.07.2018 от 09:00 часа
  Защита на дипломни работи ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" - 15.07.2018 от 09:00 часа

  Специалност ВОСО и ЧРВОСО
  Защита на дипломни работи ОКС "магистър" - 14.07.2018 от 09:00 часа

  Специалност Киберсигурност
  Защита на дипломни работи ОКС "магистър" - 18.07.2018 от 15:00 часа
  На 27-29 април в Шумен се проведе 26-тият Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература. Тазгодишното му издание е подчинено на 140-годишнината от Освобождението на България от османско робство, на 170-годишнината от избухването на унгарската освободителна борба, на 170-годишнината от рождението на Христо Ботев и 195-годишнината от рождението на унгарския поет Шандор Петьофи. Организатори на конкурса са община Шумен, извънреден и пълномощен посланик на Унгария у нас Н. Пр. Текла Харангозо, унгарският културен институт при посолството на Унгария в София, Унгарския културен институт с директор г-жа Дьорди Димитров ....
  Политиката на европейския съюз по защитата на информацията и личните данни

  12 – 13 април 2018 г. 

  Работна програма на конференцията

  139-годишнината от създаването (18.11.1878 г.) на служба „Въоръжение“ отбеляза катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“. В научния преглед, който се състоя на 20 ноември в катедрата, беше предоставена възможност на курсантите от факултета да покажат своите придобити и задълбочени познания във военното дело.
  Празникът откри заместник-деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при НВУ „Васил Левски“ полк. проф. д-р инж. Красимир Калев. Той подчерта ползите от специализираното военно образование и обърна внимание на добрите резултати в катедрата, факултета и университета като цяло. Припомни историята на формирането на специализация „Артилерийско въоръжение“ и напомни, че традициите ни служат не само за да се гордеем с историята си, а и за да дават импулс на следващите поколения да се развиват и да бъдат успешни професионалисти.
  На събитието присъстваха и бивши възпитаници, вече израстнали в чин в БА, а участниците в залата бяха поздравени и от името на всички курсанти в лицето на старшина Тихомир Желязков. Фокусът на срещата бе върху съвременното въоръжение. Така курсанти от втори до пети курс имаха възможността да представят свои доклади с презентации на следните теми: „Ракетното въоръжение в армиите на НАТО“, „Тенденции в развитието на лекото стрелково оръжие“, „Способи за повишаване на бронепробиваемостта на бронебойните подкалибрени боеприпаси“ и „Артилерийски системи по времето на Втората световна война“.
                                                                                                                                              мл.сержант Мирослав Георгиев

  На 20 и 21.04.2017 г. в Шуменския факултет на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”.

  Основни организатори са Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” на МО, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, Национална лаборатория по компютърна вирусология на БАН и ШУ „Еп. Константин Преславски” - Факултет по технически науки. В конференцията участваха над 50 автори с 36 научни разработки. Участие взеха гости от Военния университет за технологии, Варшава, Р. Полша.

  Върни се горе