Декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
Полковник професор доктор инженер Сашо Стефанов Евлогиев
РОДЕН
11.06.1960 г., гр. Търговище, обл. Търговище
ОБРАЗОВАНИЕ
1989 – 1991 Военна академия „Г. С. Раковски“, София
Профил „Командно-щабен”
Военна квалификация: магистър - “Оперативно-тактически, ракетни войски и артилерия (РВ и А)”
1978 – 1982 Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, Шумен
Военна квалификация: бакалавър - „Офицер от земната артилерия“
Гражданска квалификация: магистър – компютърен инженер
1974 – 1978 Единно средно политехническо училище „Стефан Куцаров“, профил-математика, гр. Търговище
КВАЛИФИКАЦИЯ
2011 Стратегически курс във ВА „Г. С. Раковски“ – квалификация „Офицер за стратегическите и оперативните звена на управление на Въоръжените сили”
2000 Курс „Английски език – American Language Course”
1994 Курс „Английски език – III ниво”
1988 Курс „Командир на артилерийски дивизион“
1985 Курс „Командир на батарея“
НАУЧНА СТЕПЕН
2001 г. Доктор по научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
2016 г. Професор по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“
2004 г. Доцент по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2014 Декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
2008 – 2014 Началник на катедра „ОУТП от Полевата артилерия“
2004 – 2008 Доцент в катедра „ОУТП от Полевата артилерия“
1994 – 2004 Асистент, старши асистент, главен асистент
1991 – 1994 Командир на курсантска батарея във ВВУАПВО „П. Волов“ гр. Шумен
1989 – 1991 Слушател във Военна академия „Г. С. Раковски“ гр. София
1982 – 1989 Командир на взвод; командир на батарея, командир на дивизион във военни формирования на БА
ЧЛЕНСТВА
Председател на управителния съвет на спортен клуб
2008 – 2012 Член на Делегацията на Република България в международния съвет за военен спорт (СИЗМ)
Член на УС на „Национална военна спортна федерация”
Член на Българска федерация „Модерен петобой”
Член на Българска федерация „Плувни спортове”
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
„Артилерийска стрелба“
„Управление на огъня“
„Операции различни от война“
„Военна история“
„Вътрешни работи, обществен ред и сигурност“
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Повече от 60 научни публикации
Член на колективи за разработване на: Доктрина на полевата артилерия, „Методика за оперативно тактически разчети”; „Процедури по стрелба в полевата артилерия”, „Процедури по управление на огъня на полевата артилерия”, „Курс за подготовка на формированията от полевата артилерия”, „Ръководство за използване на полевата артилерия - дивизион”, „Ръководство за използване на предни артилерийски наблюдателни групи”
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език STANAG 6001 2-2-2-2
Руски език писмено и говоримо на добро ниво
НАГРАДИ
Предсрочно повишаване във военно звание „майор”
Предметни награди за високи постижения в служебната дейност и принос за издигане равнището на военната наука
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Женен, с две деца
Страницата е обновена на 08 ноември 2017, 11:01 часа
Назад
Върни се горе