Събщения
 • Научна конференция, април 2017
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” на МО, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и Национална лаборатория по компютърна вирусология на БАН и ШУ „Еп. Константин Преславски” Факултет по технически науки, организират международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество”. Научният форум ще се проведе на 20 и 21.04.2017 г. в шуменския факултет на НВУ. Участие в конференцията са заявили 44 докладчици с 32 научни разработки, в хода на форума ще се включи зам.-министъра на отбраната бриг. ген. (о.р.) Стефан Петров. Откриването на пленарната сесия ще е на 20.04.2017 г. от 11.00 часа в брифинг залата на Департамент „Чуждоезиково обучение” на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

  Програма на конференцията


   
  През тази учебна година в НВУ „Васил Левски“ за първи път се организира състезание по приложна електроника от Николай Долчинков, ас. в катедра „ЗНИ“ и със съдействието на фирма „Елимекс“. На 06.04.2017 г. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се проведе първи кръг от университетското състезание по приложна електроника „Най-добър приложен физик - електрончик“. За успешното провеждане в Шумен съдействаха полк. К. Калев, к-н Л. Николов и ас. Ж. Петров. Бяха допуснати петнадесет курсанти от специалностите в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. За времето от 60 минути те трябваше да изработят практически модел на електронно устройство (контролер) и да демонстрират неговата работа. На призовите места в първия кръг се класираха с-т Р. Папазов, с-т Г. Цурев и с-т В. Токова, които на 10.05.2017 ще участват в общото университетско състезание.
  На 02.12.2016 г. за пореден път бе отбелязан празника на Св. великомъченица Варвара – покровителка на артилеристите в християнския свят.

  Честването започна със Света Божествена Литургия в шуменския храм „Св. Три Светители”, последвана от тържествен водосвет и церемония в катедра „Артилерия”.
  Там деканът на факултета – полк. инж. доц. д-р Сашо Евлогиев връчи ежегодната награда – почетна грамота и осветена икона на Св. Варвара на о.р. полк. доц. д-р Иван Александров Гюргаков.
  Всяка година на деня, в който се почита християнската светица, катедра „Артилерия” награждава офицер-артилерист за изключителни заслуги към българската артилерия.
   

   


  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се проведоха демонстративни стрелби на артилерийски полигон "Марково".


  ГАЛЕРИЯ
  Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се международен научен форум „Отбранителни технологии Шумен 2016”. Научният форум се проведе на три етапа: първият международна научна конференция, вторият – презентация и демонстрация на продукти на фирми от българската отбранителна промишленост и третия – демонстративни стрелби на АП „Марково“.
  Научната конференция беше организирана от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски”, Военната техническа академия – Букурещ, Румъния и Националния университет по отбрана – Варшава, Полша. Символичен домакин на научния форум е катедра
                                                                              „Комуникационни мрежи и системи” на факултета.
  IMAF-2016 се проведе под патронажа на държавния секретар на министерството на отбраната на Република Полша, Министерството на науката и висшето образование на Република Полша и президента на провинция Силезия от 20-24.06.2016 г. в гр. Вроцлав, Полша. Домакин на форума беше Военна академия на сухопътните сили. В него участваха представители на образователни институции с военен профил от 22 държави. От българска страна участваха началникът на НВУ „Васил Левски“ бриг. генерал Пламен Богданов, доц. д-р Красимир Калев – зам. декан на факултет Артилерия, ПВО и КИС – гр. Шумен и двама преподаватели от факултетите на НВУ.
  Върни се горе