Научен форум „Отбранителни технологии Шумен 2016”

Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” се международен научен форум „Отбранителни технологии Шумен 2016”. Научният форум се проведе на три етапа: първият международна научна конференция, вторият – презентация и демонстрация на продукти на фирми от българската отбранителна промишленост и третия – демонстративни стрелби на АП „Марково“. Научната конференция беше организирана от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски”, Военната техническа академия – Букурещ, Румъния и Националния университет по отбрана – Варшава, Полша. Символичен домакин на научния форум е катедра „Комуникационни мрежи и системи” на факултета.

Гости бяха зам.-областен управител на област Шумен – г-н Петко Шаренков, заместник-кмет по култура и образование – г-н Найден Косев, представителите на фирми от отбранителната промишленост.

В работата на конференцията взеха участие представители на ДАНС; служба „Военна полиция” – МО, министерството на икономиката и енергетиката; преподаватели от: ВА „Г. С. Раковски, Софийски университет Св. Кл. Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Висше транспортно училище, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Общият брой участници в научния форум надхвърля 80 участника; броят на докладите е повече от 60.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е обновена на 15 май 2017, 09:25 часа
Назад
Върни се горе