Випуск 2017 

На 02.12.2017 г. в концертна зала „Проф. В. Вичева”- Община Шумен бяха тържествено връчени дипломите на студентите от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при Национален военен университет “Васил
Левски”.

Випуск 2017 завършиха 65 студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ по специалности „Компютърни системи и технологии“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни технологии за проектиране“, Административна и информационна сигурност“. В ОКС „магистър“ се дипломираха 45 студенти от посочените специалности включително и от специалност „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността“. Отлични успехи са постигнали 13 магистри и 6 бакалаври.

Ежегодната академична награда на Обединена българска банка – клон Шумен получи курсант старшина Тихомир Желязков. Първенец на випуска е студентът магистър от специалност „Компютърни системи и технологии” Октай Реджеб с успех 6,00. Който бе награден за отлични постижения в учебния процес и научноизследователската дейност и издигане на престижа на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.

Гости на церемонията бяха представители на местната власт, на регионални управления на образованието, представители на фирми.
.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е обновена на 08 декември 2017, 08:40 часа
Назад
Върни се горе