Международна научна конференция 

За поредна година във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" град Шумен, се откри редовна сесия на международна научна конференция "Форум отбранителни технологии - Шумен 2018". Научният форум е съвместна инициатива на Национален военен университет „Васил Левски“, Военна техническа академия, Букурещ, Румъния, Университет за военни науки, Варшава, Военен университет за технологии, Варшава, Полша.
Поставените цели на конференцията през настоящото издание е предоставянето на нови възможности за инженери, мениджъри, изследователи и преподаватели за обмен на иновативни концепции, идеи и приложения в тематика, засягаща технологии в областта на отбраната.

Конференцията бе открита от полк.доц., д-р, инж. Дилян Димитров - декан на факултет "Артилерия, ПВО и КИС" - Шумен, в брифинг залата на департамента за чуждоезиково обучение. Приветствено слово на международната научна конференцията бе поднесено от бригаден генерал, д-р Пламен Богданов - Ректор на Национален военен университет "Васил Левски". Гости на форума са проф. д-р Памфил Шомояг – декан на Факултет „Мехатроника и интегрирани оръжейни системи“, Военна техническа академия, Румъния, подп. доц. д-р Бартош Биерначик - Департамент CIS, Факултет „Военни науки“, Университет за военни науки, Полша, проф. Любомир Лазов, д-р хон. кауза - почетен член на Технологична академия, Резекне, Латвия, проф. дтн Едмундс Тейрумниекс - ректор на Технологична академия, гр. Резекне, Латвия, к-н доц. д-р Кристиян-Емил Молдовеану - заместник-ректор по научните изследвания, Военна техническа академия, Румъния и др.

В първи панел на форума се изнесоха пленарни доклади от представителни на научни звена от Полша, Румъния и Латвия.
Научният форум е изграден от секции, в т.ч и студентски, по направления и ще обхване периода 2 - 4 октомври.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницата е обновена на 14 декември 2018, 12:00 часа
Назад
Върни се горе