Прием на документи 

Необходими документи за кандидатстване за обучение в ОКС "Магистър"

1. Подписано и сканирано заявление.

2. Сканирана диплома за завършено средхо образование

3. Сканирана диплома за завършено образование в ОКС "бакалавър"

4. Сканирано платежно нареждане за платена такса от 10 лв
    по сметка:
    Банка ОББ – клон Шумен
    IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
    BIC: UBBS BGSF

Документите се изпращат в електронен вид на e-mail адрес:   

magister@aadcf.nvu.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 14 декември 2018, 12:00 часа
Назад
Върни се горе