График за провеждане държавни изпити 

Специалност Компютърни системи и технологии

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 17.07.2017г. и 18.07.2017г от 9,00 ч.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – НА 17.07.2017 г. и 18.07.2017 г от 10 -12 ч КОНСУЛТАЦИИ

    НА 19.07.2017г. от 9,00ч. – /ТЕОРИЯ/

    НА 20.07.2017г. от 9,00ч. – /ПРАКТИКА/


Специалност Комуникационна техника и технологии

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 18.07.2017г от 9,00 ч.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ    НА 18.07.2017 г. от 8,00 ч. – /ТЕОРИЯ/

    НА 19.07.2017 г. от 8,00 ч. – /ПРАКТИКА/


Специалност Административна и информационна сигурност

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 15.07.2017 г. и 16.07.2017 г .

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ОКС "Бакалавър" - редовно   НА 17.07.2017г. от 8,00 ч.

ОКС "Бакалавър" - задочно   НА 18.07.2017г. от 8,00 ч.

 

Специалност Връзки с обществеността в сигурността и отбраната

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 15.07.2017 г. и 16.07.2017 г .

 

Специалност Компютърни технологии за проектиране

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 14.07.2017г от 8,00 ч.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ    НА 14.07.2017 г. от 8,00 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 08 ноември 2017, 11:02 часа
Назад
Върни се горе