Научна конференция с международно участие
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
6 – 7 октомври, 2016 г.

Национален Военен Университет „Васил Левски“,
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен

Военна Техническа Академия,
гр. Букурещ, Румъния

Национален Университет по Отбрана,
гр. Варшава, Полша


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

 •  бриг. ген. Пламен БОГДАНОВ, Ректор и Началник на Национален Военен Университет „Васил Левски“

 •  полк. проф. д-р инж. Iulian Constantin VIZITIU, Ректор и Началник на Военна Техническа Академия Букурещ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

 •  полк. доц. д-р Andrzej POLAK, Декан на факултет „Мениджмънт и Командване“, Национален Университет по Отбрана, гр. Варшава

 •  полк. доц. д-р Tudor-Viorel TIGANESCU, Заместник-ректор по научните изследвания, Военна Техническа Академия, гр. Букурещ

 • полк. доц. д-р Сашо ЕВЛОГИЕВ, Декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 •  подп. доц. д-р инж. Pamfil SOMOIAG, Декан на факултет „Мехатроника и Интегрирани Оръжейни системи“, Военна Техническа Академия Букурещ

 •  полк. доц. д-р Красимир Калев, Заместник Декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 •  полк. доц. д-р Bogdan GRENDA, Заместник Декан на факултет „Мениджмънт и командване“, Национален Университет по Отбрана, гр. Варшава

 •  полк. доц. д-р Traian ROTARIU, Директор на департамент „Проектиране на инженерни системи и мехатроника“, Военна Техническа Академия Букурещ

НАУЧНО ЖУРИ

 •  проф. дтн Христо ХРИСТОВ, Институт по отбрана “проф. Цветан Лазаров”, Министерство на отбраната

 •  полк. доц. д-р инж. Tomasz RUBAJ, Директор на Институт по Командване, факултет „Мениджмънт и командване“, Национален Университет по Отбрана, гр. Варшава

 •  полк. доц. д-р инж. Росен Богданов, Заместник Декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 •  доц. дтн Жанета ТАШЕВА, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 • полк. доц. д-р инж. Ванко Ганев, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 • подп. доц. д-р инж. Cristian-Emil MOLDOVEANU, Военна Техническа Академия Букурещ

 •  подп. доц. д-р инж. Цоню Цонев, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 •  подп. гл.ас. д-р инж. Димитър ДОЙЧИНОВ, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

 •  доц. д-р Николай ДОСЕВ, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“

СЕКРЕТАР

 • к-н ас. инж. Красимир СЛАВЯНОВ, тел. +359886909928

НАУЧНА ПРОГРАМА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ

Форум отбранителни технологии 2016, Шумен е съвместна инициатива на Национален Военен Университет „Васил Левски“ и Военна Техническа Академия, Букурещ, Румъния.

Международната научна конференция 2016 има за цел да предостави нови възможности за инженери, мениджъри, изследователи и преподаватели за обмен на иновативни концепции, идеи и приложения в тематика, засягаща технологии в областта на отбраната.

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Сигурност и отбрана
 • Машинно инженерство
 • Комуникационни и компютърни технологии
 • Социални науки 

Изложението на съвременни отбранителни продукти 2016 е посветено на презентации на широк спектър отбранителни продукти на компании от военната индустрия, машинното инженерство, електрониката и  комуникационните и информационни технологии 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: Английски, Български, Руски 

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Заявки за участие и пълният текст на докладите се приемат до: 31.07.2016 г.
Трябва да бъдат изпратени на имейл адрес:

dtf2016@aadcf.nvu.bg

Информиране на участниците за становищата на рецензентите чрез имейл, посочен в заявката до: 31.08.2016 г.

Краен срок на подаване: 09.09.2016 г.


Трябва да бъдат изпратени на имейл адрес:

dtf2016@aadcf.nvu.bg

Окончателната програма на конференцията ще бъде публикувана не по-късно от: 15.09.2016 г. на официалния уебсайт:

dtf2016.aadcf.nvu.bg

Регистрацията на участниците е планирана от 08:30 до 10:45 на 06.10.2016 г. във факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, гр. Шумен, България.

Откриването на конференцията е планирано за  11.00 на 06.10.2016 г. 

ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за регистрация за Международната научна конференция 2016 (за един доклад) е 60 лв (около 30 €).

Таксата включва електронен сборник на научните трудове с ISSN на CD за всеки регистриран доклад, сборник с научни доклади, освежаващи напитки и участие в коктейл.

Повече от един доклади ще се таксуват по 20 лв (около 10 €) за всеки допълнителенМаксималният брой доклади на участник е 3.

Съавтори, които не присъстват на конференцията, но имат желание да получат електронен сборник на научните трудове ще се таксуват по 15 лв (около 8€) на CD.

Курсанти и студенти са освободени от такси.

Тези, които желаят да получат електронен сборник на научните трудове ще се таксуват по 20 лв (около 10€) на CD.

Участниците следва да заплатят дължимите такси не по-късно от 09.09.2016 г. чрез превод на следната банкова сметка:

Обединена Българска Банка – клон Шумен
IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
BIC: UBBSBGSF
Международна Научна Конференция 2016   

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

6 октомври 2016
08.30 - 10.45 Регистрация
11.00 - 13.30 Откриване, Пленарна сесия, Дискусия,  Изложение на отбранителни продукти
13.30 - 14.30 Обедна почивка
19.00 Коктейл
 
7 октомви 2016
08.30 - 10.30 Работа на научни секции
10.30 - 11.00 Транспортиране до артилерийски полигон
11.00 - 14.00 Демонстративни стрелби
14.30 Изпращане на участниците
 

 

 


Изисквания за техническото оформление на докладите

Заявка за участие

 

Страницата е обновена на 14 декември 2018, 12:00 часа
Назад
Върни се горе