Заместник-декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
Полковник доцент доктор инженер Красимир Гочев Калев


e-mai: kraskalev@abv.bg

РОДЕН
22.04.1961 г., гр. Нови пазар, обл. Шумен
ОБРАЗОВАНИЕ
1979 – 1984 Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, Шумен
1998 Научна степен “доктор” (Ph.D)
2003 Научно звание “доцент” по научна специалност 02.02.08 "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати"
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
2003 г. Доцент по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2010 Заместник-декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
2003 – 2010 Доцент в катедра „ОУТП от Полевата артилерия“
2001 – 2002 Старши асистент в катедра “Ракетно-артилерийско въоръжение”, ВВУАПВО „П. Волов“ гр. Шумен
1998 – 2001 Асистент в катедра “Машиностроителна техника и технологии”, ВВУАПВО „П. Волов“ гр. Шумен
ЧЛЕНСТВА
от 2012 Съвет по въоръженията - Министерство на отбраната
2009 – 2010 Специализиран научен съвет по военноинженерните науки към ВАК
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
„Материалознание“
„Метрология и измервателна техника“
„Машинни елемнти“
„Рязане на металите и металорежещи машини“
„Балистика“
„Теоретични основи на ракетно-артилерийското въоръжение“
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Научен ръководител на докторска дисертация по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” на бриг. генерал Касем Мохамед Галеб Лабуза (Република Йемен), защитена през 2006 г.
Два учебника и шест учебни пособия в специалността „Технология на машиностроенето” на професионално направление “Машинно инженерство” и тридесет и шест статии в научната специалност “Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати”
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
  Английски език
  Руски език
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Женен, с две деца

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 08 ноември 2017, 11:02 часа
Назад
Върни се горе