Акредитация

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация на заседание, проведено на 15.12.2011 г. (протокол № 34), взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново на основание на обща оценка по новата десетобална критериална и оценъчна система 8.65 (осем цяло и шестдесет и пет стотни) със срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години.
Националният военен университет „Васил Левски” е първото висше училище в Република България, получило институционална акредитация по новата критериална и оценъчна система, въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр.61/09.08.2011 г.) и решение на Акредитационния съвет на НАОА от 16.06.2011 г.

  

Програмни акредитации
Акредитирани професионални направления
 
 
Професионално
направление
Образователно-квалификационна степен
Факултет
Оценка
Срок
9.2. „Военно дело”
 
Специалност:
- „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво
„бакалавър”
 
 
 
„бакалавър”
 
 
 
  
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
   
 
9,15
6 години до
2019 г.
 
 
9.1. „Национална сигурност”
 
Специалност
- „Административна и информационна сигурност”
 
„бакалавър” и „магистър” 
 
 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
8.54
 
5 години до 2017г.
5.3. „Комуникационна и компютърна техника”
 
Специалности:
- „Компютърни системи и технологии”

- „Комуникационна техника и технологии”

- "Компютърни технологии за проектиране"

- " Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол"
 
„бакалавър” и „магистър”

„бакалавър” и „магистър”


„бакалавър” и „магистър”


„бакалавър”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
 
 
9,22
6 години до 2022 г.
 

Програмни акредитации за обучение

в образователна и научна степен “доктор”
 
Научна специалност
Факултет
Оценка
Срок
1.
05.12.01. “Организация и управление на въоръжените сили”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2020 г.
2.
02.07.03. “Радиолокация и радионавигация”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2020 г.
3.
02.02.08. “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
4.
02.07.20 “Комуникационни мрежи и системи”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
9,22
6 години до
2022 г.
5.
02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
6. 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на инофрмацията и управление" факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 9,23
6 години до
2022 г.
 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:28 часа
Назад
Върни се горе