Контакти

Адрес

9713
гр. Шумен
ул. „Карел Шкорпил“ 1

e-mail: decanat@aadcf.nvu.bg

Централа на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”: 054/80 10 40

факс: 054/877 463

Управление:

Декан: тел. 054/877 463

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 200

 Заместник-декан:

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 201

 Служба „Организация на учебния процес“

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 230, 54 231, 54 218

 Служба „Финанси“

054/832 261

 Служба „Личен състав“

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 220

  Служба „Административно осигуряване“

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 219, 54 225, 54 237

 Служба „Логистично осигуряване“

 054/80 10 40, вътр. тел. 54 202, 54 211

  

Катедри:

Катедра „ОУТП от ПА“:  054/80 10 40, вътр. тел. 54261, 54262

Катедра „ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ“:  054/80 10 40, вътр. тел. 54232, 54266

Катедра „ОУТП за КИС“:  054/80 10 40, вътр. тел. 54215

Катедра „Комуникационна и компютърна техника“:  054/80 10 40, вътр. тел. 54275, 54204

Катедра „Информационна сигурност“:  054/80 10 40, вътр. тел. 54282, 54284

Дежурен офицер: тел. 054/879 170

Страницата е обновена на 31 август 2023, 10:14 часа
Назад
Върни се горе