Мисия и цели

Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ е основно звено на НВУ „Васил Левски“. Обучава курсанти, студенти, докторанти и специализанти по акредитирани от Национална агенция за оценяване и акредитация специалности. Провежда курсове за преквалификация, повишаване на квалификацията и чуждо езикова подготовка на офицери от българската армия и армиите на страните участнички в инициативата „Партньорство за мир“. Провежда научноизследователска и научно развойна дейност в областта на отбраната, сигурността и техническите науки.

Мисията на факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите от страните-членки на Северноатлантическия блок НАТО.

Основните задачи на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” са:

  • Обучение на курсанти в ОКС „бакалавър” от области на висшето образование „Сигурност и отбрана” и „Технически науки”.
  • Обучение на офицери, сержанти и граждански лица в курсове за следдипломна квалификация.
  • Обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър”.
  • Обучение на докторанти.
  • Извършване на научни и приложни изследвания.
  • Издателска, културна и спортна дейност.

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:28 часа
Назад
Върни се горе