Списание "Артилерийски преглед"

Списание „Артилерийски преглед” се издава от 1923 г. по предложение на Инспекцията на артилерията и просъществува без прекъсване до 1960 г. като официално издание на Министерството на войната, а впоследствие на Министерството на народната отбрана. То е месечно издание и излиза в десет книжки ежегодно. В зората на своето създаване изданието се определя като „месечно списание за наука, тактика и техника на артилерията”. Тиражът му се движи от 1000 до 3000 бройки. Форматът му е 70/100/16 в 6 печатни коли. В него се публикуват статии на водещи артилерийски командири и началници, като ген.-лейт. Петър Тантилов, ген.-м-р Бончо Балабанов, ген.-м-р Никола Рязков, ген.-лейт. Пантелей Ценов, ген.-лейт. Калин Найденов, ген.-лейт. Владимир Вазов, ген.-м-р Димитър Перниклийски, ген.-м-р Никола Стойчев, ген.-м-р Никола Каблешков, ген. м-р Димитър Стоенчев и много други.

В списанието се печатат оригинални статии, съкратени извлечения или пълни преводни статии от чуждестранни периодични списания и библиографски прегледи. Статиите, които се публикуват, се определят като „научни” (по обучението и възпитанието в артилерията, по стрелбата, по техниката, усъвършенстванията и нововъведенията в артилерията и оръжието, по устройството, тактиката и употреблението на артилерията във връзка с техническите въпроси, по развитието на артилерията и артилерийското дело у нас и в странство), „исторически” (описания и действия на отделни батареи, артилерийски отделения, артилерийски учреждения и работилници през войните, спомени, биографии и подвизи на загинали и живи наши артилеристи) и „библиографически” (критики, рецензии и отзиви на книги, списания и отделни статии, които засягат артилерията, преглед на излезли наши и чужди книги и списания).

През годините списанието се издава под редакцията на такива видни военни специалисти, някои от тях бъдещи генерали и дори министри на войната, като: подп. А. Танинчев, полк. Луков, полк. Русев, полк. Асен Николов, полк. Тодор Козаров, полк. Димитър Станчев, попд. Асен Джонов, полк. Йордан Хр. Горанов.

Издаването на списанието се извършва от специално учреден фонд „Артилерийски преглед”. Целта на фонда е да се повишават и разширяват знанията на артилеристите, да се изследват и анализират действията на нашата артилерия през войните, да се събират материали по историята на нашата артилерия. Освен издаването на списанието фондът издържа библиотека за цялата артилерия под название „Централна артилерийска библиотека”. Фондът издава и оригинални съчинения, написани от българи по артилерийско дело и по история на българската артилерия, подпомага събирането на материали за Артилерийския отдел на Военния музей. Фондът „Артилерийски преглед” се управлява от Управителен съвет, чийто председател е инспекторът на артилерията, а списанието - от редакционен комитет. Фондът има своя значка, с която се награждават лица за особени заслуги, както и офицери, показали изключителен принос към българската артилерия. Значката има три степени. Първата степен се дава само като награда. Втората степен има право да носи всеки артилерийски офицер на действителна служба, техници, подофицери и запасни офицери, които са били редовни и изправни абонати на списанието поне три последователни години. Трета степен на значката имат право да носят войници и граждански лица, които са показали особена ревност към артилерийската служба. Награждаването с първа степен и определянето на праворание на Управителния и редакционния комитет на фонда. Значките втора и трета степен се заплащат.

Изключителен пример на демократично мислене и историческа далновидност ни демонстрират нашите предци в чл. 37 от Правилника на фонд „Артилерийски преглед”, където се казва, че фондът може се ликвидира по решение на три четвърти от всички офицери от артилерията. След ликвидацията сумите и имотите на фонда се предават на Българската академия на науките, която трябва да ги употребява за целите на фонда.

През 2007 г. ръководството на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и катедра „ОУТП от Полевата артилерия” към НВУ „В. Левски” се ангажират с трудната и отговорна задача да възстановят издаването на артилерийското списание.

Списание „Артилерийски преглед” започва своя нов живот с периодичност четири книжки годишно.

 

Броеве на списание "Артилерийски преглед"

 

 


Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:28 часа
Назад
Върни се горе