Административни услуги и такси

Такси за административни и други услуги

Таксите за административни и други услуги са приети на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”, с протоколи №42/23.02.2010 г., №50/26.10.2010 г., №59/28.07.2011 г. и №64/20.12.2011 г., както и на основание заповед на началника на НВУ „Васил Левски” №771/08.06.2012 година.

Наименование
 Такси с ДДС
 
І. Административни услуги:
 
1 Удостоверение за оценка от кандидаткурсантски и кандидатстудентски изпит 40.00 лв.
2 Академична справка за чужбина 200.00 лв.
3 Издаване на академична справка на отписан обучаем 100.00 лв.
4 Издаване на дубликат от диплома 150.00 лв.
5 Издаване на удостоверения 30.00 лв.
 
ІІ. Други услуги:
 
6 Изготвяне на библиографска справка 50.00 лв.
7 Заемане на библиотечни материали от други библиотеки, извън системата на МО /на том/ 10.00 лв.
8 Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели 30.00 лв.
9 Еднократно ползване на библиотека за външни ползватели 30.00 лв.
10 Издаване на  курсантско-студентска книжка дубликат 50.00 лв.
11 Издаване на пропуск-дубликат 30.00 лв.
12 Явяване на допулнителен /поправителен/ изпит 55.00 лв.
13 Изготвяне на индивидуален план за обучение 180.00 лв.
14 Издаване на Европейско дипломно приложение към дипломата български и английски език, след изтичане на законивия срок. 120.00 лв.
15 Копирни услуги и принтиране на А-4 (за една страница) 0.10 лв.
16 Принтиране А-4 цветно (за една страница) 2.00 лв.
17 Сканиране без обработка А-4 0.30 лв.
18 Сканиране с обработка А-4 1.00 лв.
19 Такса за процедура по провеждане на Държавен изпит или Защита на дипломна работа от студенти обучаващи се в ОКС „магистър” съгласно заповед № ОХ 512/19,08,2004 г. на Министъра на отбраната 250.00 лв.
20 Обслужване и изготвяне на комплект документи за преминаване на обучаем от НВУ „Васил Левски” в друго висше учебно заведение. 300.00 лв.
21 Обслужване и издаване на комплект документи при преместване на обучаем от друго висше учебно заведение в НВУ „Васил Левски”. 200.00 лв.
22 Такса при възстановяване на студентски права след отписване от НВУ „В. Левски”. 300.00 лв.
  ІІІ. Кандидатстудентски документи:  
23 Комплект кандидатстудентски документи 10.00 лв.
24 Комплект документи за записване на студенти 25.00 лв.
  ІV. Рекламни материали:  
25 Справочник за прием на курсанти 5.00 лв.
26 Справочник за прием на студенти 5.00 лв.
27 Справочник за прием на студенти в ОКС „магистър” 3.00 лв.
28 Програма и анотации на темите за конкурсни изпити по история на България и география на България 2.00 лв.
29 Сборник задачи от конкурсни изпити по математика 5.00 лв.
30 Примерни тестове по английски, френски и немски езици за кандидат-курсанти 3.00 лв.
31 Сборник примерно попълнени документи за кандидат-курсанти 3.00 лв.
  • Обявените цени в таблицата са за извършване на обикновена поръчка за срок от 1 (един) месец.
  • За изпълнение на бърза поръчка за срок от една седмица, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат с 50%.
  • За изпълнение на експресна поръчка за срок от три работни дни, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат със 100%.
  V. Наеми и такси за общежитие:  
37 Месечен наем с включени консумативи (за студенти редовна форма на обучение, настанени в общежитие на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“):
  - самостоятелна стая 80.00 лв.
  - стая за двама (по 60 лв. на човек) 120.00 лв.
  - стая за трима (по 55 лв. на човек) 165.00 лв.
38 Семестриален депозит за ползване на студентско общежитие (възстановява се при напускане) 30.00 лв.
39 Такси за нощувка на хотелски начала:  
  - за летен период (01 април – 31 октомври) 15.00 лв.
  - за зимен период (01 ноември – 31 март) 20.00 лв.

 

Таксите се определят ежегодно със заповед на началника на Националния военен университет „Васил Левски“

 

 

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:29 часа
Назад
Върни се горе