Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  От 10.05.2021 занятията със студентите ще се провеждат в присъствена форма.

  Министерството на образованието на Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на „изявени студенти“ несаудитски граждани.

  Условията за приемане на несаудитски стипендианти в саудитски университети, са следните:

  • Изискванията за стипендиантите са като тези, които се прилагат за саудитските граждани във висшите училища.
  • Кандидатите трябва да са на възраст между 17 и 25 години за ОКС „бакалавър“ и обучение в институтите за преподаване на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение.
  • Студентът не трябва да е получавал друга стипендия от саудитска образователна институция.
  • Заверяването на дипломите и документите за самоличност се извършва от Министерството на външните работи и Посолството на Саудитска Арабия в България.
  • Представяне на свидетелство за съдимост от компетентните органи.
  • Кандидатът да не е бил изключен от някоя от образователните институции в Кралство Саудитска Арабия.
  • Преминаване на медицински преглед, определен от законите и прилаганите инструкции.
  • Учебното заведение може да изиска препоръка за студента от някой от органите или личностите, които институцията посочи.

  Характеристики на стипендиите:

  • Предоставяне на здравни грижи за студента и членовете на семейството му, ако го придружават.
  • Изплащане на първоначална двумесечна стипендия при пристигането.
  • Изплащане на триседмична стипендия при дипломиране за транспорт на книги и учебни материали.
  • Ползване на всички предимства, от които се ползват останалите студенти в образователната институция.
  • Осигуряване от образователната институция на изхранване с намаление.
  • Осигуряване на подходящо жилище, обучение и други социални и културни услуги.
  • Предоставяне на билети за пътуване съгласно финансовия правилник на образователната институция.

  За повече информация можете да се свържете с г-н Мансур ал-Хавити, втори секретар, ръководител на културния отдел на саудитското посолство, на следния ел. адрес: malhawiti@mofa.sa

  На 03.12.2020 се проведе онлайн семинар на тема:
  „Адаптиране на военното образование в контекста на модернизацията на въоръжението в БА“

  Дискутирани бяха следните въпроси:
  1. Придобиване на ново въоръжение – артилериски системи, противотанкови средства, бойна машина на пехотата, бойни припаси, оптически прибори, три координатни радари и др. за нуждите на БА.
  2. Осигуряване на военно-образователната система с новопридобита техника и въоръжение.
  3. Участие на специалисти от военно-образователната система в екипите за модернизация на БА.

  Участие в семинара взеха Декана на факултет "Артилерия, ПВО и КИС", началници на катедри и служители от ръководството на министерството на отбраната.

  Преподаватели и курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ взеха отборно участие в международно on-line учение по кибер-сигурност „GB-BG Cyber Shockwave-2 EmbargØ”, което се проведе в периода 02-03.07.2020 година.

  Отборът се представи блестящо и заслужи поздравленията на организаторите, като за пореден път доказа, че факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ традиционно е военно-образователната институция, която подготвя компютърни специалисти на високо професионално ниво за нуждите на Българската армия.
  На 12.12.2019 година на официална церемония в Националния политехнически музей – гр. София бяха наградени със стипендии: курсант старши сержант Мирослав Димитров от Факултет „Артилерия ,ПВО и КИС“ гр. Шумен и курсант старшина Полина Петкова от факултет "Авиационен" гр. Долна Митрополия. Стипендиите на лауреатите бяха връчени лично от академик, инж. Кирил Боянов в присъствието на изпълнителния директор на фондация „Еврика“ г-жа Боряна Кадмонова.
  Kурсантиte са удостоени с едноименни стипендии за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски – курсант сержант Мирослав Димитров и за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката ...
  Върни се горе