Обучение на докторанти

ПРОГРАМНИ АКРЕДИТАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА

И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

Научна специалност

Катедра

Оценка

Срок

1.

05.12.01. „Организация и управление на въоръжените сили”

„ОУТП от ПА”

„Много добра”

6 години до 2020 г.

2.

02.07.03. „Радиолокация и радионавигация”

„ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ”

„Много добра”

6 години до 2020 г.

3.

02.02.08. „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

„ОУТП от ПА”

„Много добра”

6 години до 2016 г.

4.

02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”

„ОУТП за КИС”

„Много добра”

6 години до 2016 г.

5.

02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”

„Комуникационна и компютърна техника”

„Много добра”

6 години до 2016 г.

 

 

 

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:28 часа
Назад
Върни се горе