Декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
 
Полковник доцент доктор инженер Дилян Димитров
РОДЕН
14 юни 1973 г. в гр. Русе
ОБРАЗОВАНИЕ
2004 НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен, Образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Радиолокация и радионавигация“
2001 ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи“ – гр. Велико Търново
Образователно-квалификационна степен „магистър” в област на висшето образование „Икономика”, специалност „Счетоводство и контрол”
1996 ВВУАПВО „П. Волов“ – гр. Шумен
Военна специалност „Офицер от Зенитно-ракетни войски”
Гражданска специалност „Радиоинженер”
1991 Математическа гимназия „Нанчо Попович” гр. Шумен
Средно образование
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2016-2018 Началник на катедра „Комуникационни мрежи и системи“ , НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен
2012-2013 Главен асистент в катедра „ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ“, НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен
2007-2012 Старши асистент в катедра „ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ“, НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен
2003-2007 Асистент в катедра „ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ“, НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен
1996-1999 Началник на ракетно-огнева група – гр. Бургас
ЧЛЕНСТВА
от 2012 Съвет по въоръженията - Министерство на отбраната
2009 – 2010 Специализиран научен съвет по военноинженерните науки към ВАК
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
„„Измерване в комуникациите“
„Радиолокационни системи за опознаване „свой-чужд“ (IFF)“
„Теоретична електротехника“
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Научен ръководител на докторска дисертация по научна специалност „Радиолокация и радионавигация” , защитена през 2016 г.
Научен ръководител на докторска дисертация по научна специалност „Радиолокация и радионавигация” , завършва през 2020 г.
Един учебник и две учебни пособия в специалността „Радиолокация и радионавигация” на професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” и над тридесет и две научни публикации в издания у нас и чужбина
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език писмено и говоримо на добро ниво 
Руски език писмено и говоримо на добро ниво 
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Женен, с едно дете


 
Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе