Обучение на студенти

ОКС „Магистър””

Административна и информационна сигурност

Обучението се провежда в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”.

Успешно завършилите получават професионална квалификация експерт по сигурността. Обучението се провежда в задочна форма.

Срокът за обучение за завършилите ОКС „бакалавър” или „магистър“ от професионални направления „Военно дело”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Национална сигурност” е два семестъра. За завършилите ОКС „бакалавър” или „магистър“ от други професионални направления, обучението е три семестъра.

Срокът за обучение в дистанционна форма за завършилите ОКС „бакалавър” или „магистър“ от професионални направления „Военно дело”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Национална сигурност” е три семестъра.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

В хода на учебния процес студентите задълбочават своите знания по проблемите на националната сигурност, защитата на класифицираната информация, целите, задачите, елементите и функциите на подсистемата на националната сигурност с приоритет на административния и информационния аспект на сигурността, както и по информационните аспекти на сигурността, технологичните решения за информационна сигурност, управление на информационната сигурност, администриране и сигурност в интернет, приложен софтуер за сигурност, сигурност на електронната търговия и биометрични системи за сигурност.

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на информационните аспекти, технологичните решения и управлението на сигурността на институциите и корпорациите.

Завършилите успешно се реализират в управленските и административни звена в структурите на Президентството, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в други министерства, в общински и областни администрации, в търговски дружества и организации, в банковия сектор и в различни обществени организации и фирми за сигурност.

Семестриална такса

За специалността „Административна и информационна сигурност“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 650 лв.

 

 

 

Страницата е обновена на 22 юни 2022, 12:45 часа
Назад
Върни се горе