Заместник-декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
Подполковник доцент доктор инженер Цоню Цонев


РОДЕН
22.09.1971 г., гр. Шумен, обл. Шумен
ОБРАЗОВАНИЕ
1989 – 1994 Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, Шумен
2012 Научна степен “доктор” (Ph.D)
Научна специалност: "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати";
Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство.
2014 Научно звание “доцент”
Научна специалност: "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати";
Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство.
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
2014 Доцент
Научна специалност: "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати";
Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018 Заместник-декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
2018 – 2016 Доцент в катедра „ВТП“
2016 – 2014 Доцент в катедра „ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ“
2014 – 2012 Главен асистент в катедра “ОУТП от ПА“
2012 – 2009 Асистент в катедра “ОУТП от ПА“
2009 – 2006 Началник на научно-изследователска секция „Артилерия, ПВО и КИС“
2006 – 2004 ВА „Г.С. Раковски“ гр. София
2004 – 2000 Старши асистент в катедра “Ракетно-артилерийско въоръжение”, ВВУАПВО „Панайот Волов“ гр. Шумен
2000 – 1997 Асистент в катедра “Ракетно-артилерийско въоръжение”, ВВУАПВО „Панайот Волов“ гр. Шумен
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
„Устройство и експлоатация на стрелково оръжие“
„Технология на ремонта на стрелково оръжие“
„Проектиране на стрелково оръжие“
„Устройство и експлоатация на артилерийска материална част“
„Устройство и експлоатация на бойни припаси“
„Тактика на логистичните формирования“
„Основи на ракетноартилерийското въоръжение“
„Машинознание“
„Техническо документиране“
„Продуктов дизайн“
„Материалознание“
„Теоретични основи на ракетно-артилерийското въоръжение“
„Компютърен анализ и синтез на механизми и механични системи“
„Компютърно моделиране на напрегнато и деформационно състояние“
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Научен ръководител на докторска дисертация по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” на л-т Яна Димитрова Димитрова 2018 г.
Автор на четири учебника и пет учебни пособия, свързани с въоръжението и професионално направление “Машинно инженерство” и петдесет и седем доклада и статии в научната специалност “Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати”
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език STANAG 2-2-2-2
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Женен, с едно дете

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 01 май 2021, 13:49 часа
Назад
Върни се горе