Броеве на списание "Артилерийски преглед"

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
полк. инж. доц. д-р Нелко П. Ненов – главен редактор,
полк. инж. доц. д-р Красимир Г. Калев
подп. инж. доц. д-р Чавдар Н. Минчев

Редактор: Светлана Зотова
Преводачи: Пепа Данкова-Богданова, Виктор Величков, Валентина Енева
Графичен дизайн: Христо Христов
Технически сътрудник: Румяна Лазарова

ISSN 1313-0420

Адрес на редакцията:
9700 Шумен, ул. “Карел Шкорпил” № 1
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
Тел: (054) 877 463; (054) 801 040 вътр. 54 200, 54 225
факс: (054) 877 643
e-mail: artilerijski_pregled@abv.bg

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

2009 година

2008 година

2007 година

22.01.2021 11:09
Назад
Върни се горе