Международна научна конференция

От 1973 г. във Висшето народно военно артилерийско училище „Г. Димитров“ се провежда ежегодно научна сесия и се издава сборник с научни трудове. Традицията се продължава от наследниците на училището: Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „П. Волов“ и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в рамките на Националния военен университет „В. Левски“. През 1997 г. на военното училище е присъден ISBN 954-9681. В периода 2010-2013 г. от научната сесия се издава сборник научни трудове с ISSN 1313-7433.

От 2015 г. научната сесия прераства в международна научна конференция в рамките на Форум „Отбранителни технологии“ със заглавие International Scientific Conference, Collection of Papers с ISSN 2367-7902, като изданието е на CD.

International Scientific Conference “Defense Technology” 2022, 28-30.09.2022

International Scientific Conference “Defense Technology” 2021, 06-08.10.2021

International Scientific Conference “Defense Technology” 2020, 08-09.10.2020

International Scientific Conference “Defense Technology” 2019, 01-03.10.2019

International Scientific Conference “Defense Technology” 2018, 02-04.10.2018

International Scientific Conference “Defense Technology” 2017, 03-05.10.2017

International Scientific Conference “Defense Technology” 2016, 06-07.10.2016

International Scientific Conference “Defense Technology” 2015, 22-23.10.2015

 

Шаблон (оформление) на доклад

Изисквания за техническо оформление на докладите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:29 часа
Назад
Върни се горе