Научна конференция

Научна конференция
„Информационна сигурност“

От 2008 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен университет „В. Левски“ ежегодно се провежда научна конференция „Информационна сигурност“. През 2008 и 2010 г. тя е проведена под формата на кръгла маса по въпросите на сигурността на информацията, а през останалите години като научна конференция по актуален национален проблем на информационанта сигурност и е издаван сборник с научни трудове.


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 “Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 “Киберсигурността в информационното общество“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 “Облачните структури и защитата на информацията“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2013 „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2012 „Защитата на информацията – състояние и перспективи“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 „Проблеми на информационната сигурност през XXI век“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2009 „Проблеми на информационната сигурност“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе